• Inhoud
 • Uitgebreide informatie

Vermoeidheid, oververmoeidheid of chronische vermoeidheid kan vele onderliggende oorzaken hebben. Enkele oorzaken hiervan kunnen met bloedonderzoek worden geanalyseerd. Vermoeidheid kan leiden tot klachten van (extreme) moeheid tot een burn-out, lusteloosheid en duizeligheid. Dit bloedonderzoek meet dezelfde bloedwaarde als het vermoeidheid basis pakket met daarnaast nog enkele virussen, vitamine en nierfunctiewaarde.

Vermoeidheid

Er zijn verschillende oorzaken voor vermoeidheid, onder andere slaap speelt een belangrijke rol. Sommige mensen voelen pijn en vermoeidheid echter heftiger dan anderen doordat de hersenen dit anders registreren. Hierdoor kan het gevoel van stevige vermoeidheid ontstaan. We spreken officieel van chronische vermoeidheid wanneer iemand langer dan 6 maanden vermoeidheidsklachten heeft.

Daarnaast zijn er lichamelijk factoren die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld infecties met het cytomegalovirus (herpes variant) of het Epstein-Barr virus (Ziekte van Pfeiffer). Ook een tekort aan vitamine D wordt geassocieerd met vermoeidheid.

Chronische vermoeidheid

Naast vermoeidheid komt chronische vermoeidheid ook met andere klachten, vaak zijn deze het resultaat van de chronische vermoeidheid. Geheugenproblemen of concentratieproblemen zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast zien we ook keelpijn, gevoelige lymfeklieren in de hals en oksels en kan spierpijn en pijn in de gewrichten optreden. Hoofdpijn en niet uitgerust zijn na het slapen komt ook voor.

Oververmoeidheid voorkomen

Chronische vermoeidheid voorkomen is zeer moeilijk, omdat de oorzaken erg uit een lopen. Wanneer slaapproblemen de oorzaak zijn van de vermoeidheid is het wellicht verstandig bepaalde gewoontes te veranderen. Hieronder staan algemene tips voor een goede nachtrust:

 • Sporten en bewegen overdag of vroeg in de avond helpt om uw lichaam vermoeid te krijgen, hierdoor slaapt u makkelijker in;
 • Neem 2 tot 3 uur voor het slapen geen vast voedsel meer;
 • Gebruik ’s avonds geen cafeïnehoudende middelen;
 • Maak geen gebruik van alcohol om in te slapen;
 • Probeer een uur voor het slapengaan te ontspannen door bijvoorbeeld een korte wandeling te maken of een warm bad te nemen;
 • Vermijd licht van een beeldscherm een uur voor het slapen gaan;
 • Probeer een vast slaapritme aan te houden. Zorg dat u overdag niet slaapt, dutjes verminderen de kwaliteit van de nachtrust.

Naast deze tips is het van belang om bij een specifieke oorzaak van uw vermoeidheid een arts te raadplegen.

Oververmoeidheid vaststellen

Voor het vaststellen van chronische vermoeidheid zijn specifieke criteria vastgelegd. Veel belangrijker is echter om de oorzaak van de chronische vermoeidheid te achterhalen. Hierbij is zowel het slaappatroon van belang als eventuele lichamelijke oorzaken. Middels een slaapdagboek worden de gewoontes met betrekking tot slapen, de gedachten en de tijd die het kost om in te slapen geregistreerd. Daarnaast wordt ook het gebruik van cafeïne, alcohol en nicotine meegenomen. Op basis hiervan kan een persoonlijk advies worden gegeven.

Bloedonderzoek kan in sommige gevallen de onderliggende oorzaak van de vermoeidheid achterhalen. Hierbij wordt er gekeken naar specifieke veroorzakers van infecties en naar de vitamine D spiegel in het bloed.

Bloedonderzoek vermoeidheid

Bent u oververmoeid maar vraagt u zich af of hier een lichamelijke oorzaak aan ten grondslag ligt? Het bloedonderzoek voor vermoeidheid kijkt naar de suikerhuishouding, ontstekingen, vitaminen en mineralen, ijzergehaltes, maar ook virussen zoals het Epstein Barr virus (ziekte van Pfeifer) en het Cytomegalovirus.

 • HbA1c
 • Bloedbeeld
 • CRP
 • ɣ-GT
 • Ferritine
 • Magnesium
 • TSH
 • Vitamine B12
 • Vitamine D
 • Urine screening
 • Calcium
 • Glucose
 • IJzer
 • IJzerverzadiging
 • Kreatinine
 • Vitamine B6
 • CMV
 • EBV
 • HbA1c

Een langdurig verhoogde glucosewaarde in het bloed kan leiden tot vermoeidheid doordat de glucose niet goed meer wordt opgenomen in de cellen van het lichaam. Dit ontstaat doordat het lichaam gewend is geraakt aan de hogere glucosewaarden en hierdoor de gevoeligheid voor insuline afneemt.

Een pure bepaling van suiker (glucose) in het bloed geeft alleen de actuele glucosewaarde weer op het moment van prikken. Om de lange termijn te monitoren wordt het HbA1c gemeten. Het betreft een meting van de rode bloedcellen, waar glucose aan blijft plakken. Doordat deze gedurende hun reis door het lichaam glucose tegenkomen en verzamelen, is aan de hand van de hoeveelheid glucose op de rode bloedcel te zien hoe de glucosespiegel over lange termijn is geweest.

Hematologie

Het hematologische onderzoek betreft een onderzoek naar de verschillende cellen in het bloed. Dit omvat zowel de rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). Voornamelijk de rode bloedcellen zijn interessant wanneer er getest wordt op vermoeidheid, in verband met een mogelijke bloedarmoede. De rode bloedcellen kunnen op verschillende onderdelen getest worden. Zo wordt er gekeken naar het aantal rode bloedcellen, de grootte van rode bloedcellen en wordt het zuurstof dragende deel (hemoglobine) in kaart gebracht.

Bij een tekort aan het aantal rode bloedcellen of het hemoglobine is er een verdenking op bloedarmoede. Wanneer er ook nog klachten bijkomen van bloedarmoede dan is het belangrijk om met uw behandelaar de oorzaak te achterhalen. Het volume van de rode bloedcellen (MCV) kan hierbij helpen, vandaar dat deze ook direct getest wordt.

Ook een verhoging van witte bloedcellen kan een oorzaak van vermoeidheid zijn. Een verhoogde waarde van de leukocyten wijst doorgaans in de richting van een ontsteking.

CRP

C-Reactive Protein is een eiwit dat het lichaam vrijmaakt wanneer er een ontsteking in het lichaam ontstaat. Dit eiwit wordt vervolgens gebruikt om schadelijke en lichaamsvreemde stoffen te neutraliseren. Het is daarmee een marker voor ontsteking, dit kan bijdragen aan vermoeidheid.

Uit onderzoek blijkt dat het CRP te gebruiken is als een indicator voor het risico op hart- en vaatziekten. Chronische ontstekingen die nauwelijks bemerkt worden in het lichaam spelen een rol bij het beschadigen van de wanden van de bloedvaten. Het afweersysteem van het lichaam gaat dan een reactie aan met cholesterol waardoor er plakvorming ontstaat in de vaatwand. Dit geeft uiteindelijk een risico op vernauwing van de bloedvaten en daarmee een risico op hart- en vaatziekten.

Gamma-GT

Gamma-glutamyl transpeptidase (gamma-GT) is een enzym dat aanwezig is in levercellen en cellen van de galwegen. Daarnaast is het ook aanwezig in de nieren, alvleesklier, milt, het hart en het brein. Bij beschadiging van de levercellen kan deze waarde verhoogd worden. Wanneer de lever is aangedaan kan dit leiden tot vermoeidheid.

Ferritine

Het transporteiwit van ijzer is ferritine. Ferritine is daarmee een indirecte maat voor de hoeveelheid opgeslagen ijzer in het lichaam. Een tekort aan ijzer in het lichaam kan een oorzaak zijn van bloedarmoede en daarmee bijdragen aan vermoeidheid.

Magnesium

Dit is een mineraal dat voornamelijk van belang is voor de spieren en de botten in het lichaam. Daarnaast zorgt het voor een goede geleiding van zenuwimpulsen in de spieren. Klachten die kunnen ontstaan bij een tekort aan magnesium zijn onder andere vermoeidheid, spierkrampen en in extreme gevallen hartritmestoornissen.

TSH

Thryoid stimulating hormone (TSH) is een hormoon dat wordt afgegeven door de hersenen wat de schildklier aanstuurt om schildklierhormoon af te geven. Het is dus een voorloper die bepaalt hoeveel schildklierhormoon er wordt afgegeven, afhankelijk van de concentratie die het lichaam in het bloed meet. Wanneer er weinig schildklierhormoon in het bloed is, is er dus meer TSH nodig om de schildklier aan het werk te zetten. Andersom geldt dat wanneer er veel schildklierhormoon in het bloed is, er weinig tot geen TSH nodig is om de schildklier niet nog meer te laten produceren. Hiermee kan TSH gebruikt worden als een aanwijzing voor een te snel of te traag werkende schildklier.

Een meting met alleen TSH is niet voldoende om daadwerkelijk vast te stellen of er sprake is van een te traag of te snel werkende schildklier, omdat het schildklierhormoon zelf wel binnen de norm kan vallen. We spreken dan van een subklinische afwijking aan de schildklier. Dit betekent dat de metingen licht afwijkend zijn, maar dat het nog niet in klachten waarneembaar is.

Bij een te traag werkende schildklier is de stofwisseling in het hele lichaam verlaagd. Dit kan gepaard gaan met klachten van vermoeidheid.

Vitamine B12

Cobalamine (vitamine B12) is van belang voor de aanmaak van rode bloedcellen. Wanneer er te weinig vitamine B12 in het lichaam aanwezig is kan dit leiden tot een tekort aan rode bloedcellen. Als compensatie gaat het lichaam dan de rode bloedcellen groter maken. Het lichaam is in staat om vitamine B12 goed op te slaan en heeft dus een tijdelijke voorraad. Wanneer dit echter is uitgeput kunnen er problemen ontstaan, waardoor er vermoeidheid op kan treden.

Vitamine D (25-Hydroxy-Cholecalciferol)

Het lichaam heeft vitamine D nodig voor de opname van calcium. Door voldoende calcium op te nemen zorgt het voor behoud van stevige botten en tanden. Daarnaast is vitamine D ook van belang voor het behoud van de spierfunctie.

25-Hydroxy-Cholecalciferol is de scheikundige naam van de vitamine D vorm die het meest aanwezig is in het bloed. Deze vorm wordt gemeten om de vitamine D spiegel te bepalen en te evalueren of er sprake is van een tekort. Steeds meer onderzoeken tonen een relatie tussen een vitamine D tekort en vermoeidheid aan.

CMV Cytomegalovirus

CMV is een herpesvirus. CMV blijft na een eerste infectie in het lichaam aanwezig (in inactieve toestand) en het kan opnieuw actief worden. Dit geeft dan geen klachten. Bij patiënten met immuun problemen en bij zwangere vrouwen kan CMV ernstige infecties en serieuze gevolgen voor het ongeboren kind veroorzaken. Mensen merken meestal niets van een CMV besmetting, echter soms treedt vermoeidheid en koorts op.

EBV Epstein Barr Virus

EBV is een herpesvirus. EBV wordt meestal niet opgemerkt door een geïnfecteerde, echter soms zorgt het voor vermoeidheid, algemene malaise, hoofdpijn, koorts en keelpijn. Dit wordt ook wel de ziekte van Pfeiffer genoemd.

Oorzaken van vermoeidheid kan liggen in bijvoorbeeld slecht slapen, voeding of stress kunnen maar ook enkele virussen kunnen vermoeidheidsklachten geven. Dit zijn o.a. het cytomegalovirus (CMV) en het Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer). Het uitgebreid vermoeidheidsonderzoek analyseert ook de aanwezigheid van deze beide virussen in het bloed.

De eerste resultaten van deze test worden binnen 24 uur verwacht, het complete resultaat kan zes werkdagen in beslag nemen.

Dit wordt gemeten

Dit laboratoriumonderzoek kan worden ingezet bij vermoeidheidsklachten waarvan de onderliggende oorzaak niet bekend is. Eén van de mogelijkheden is afwijkingen in het lichaam die te meten zijn in het bloed. Dit kan een virus zijn, zoals bij de ziekte van Pfeiffer of het cytomegalovirus. Daarnaast kunnen magnesium- ijzer, vitamine D- tekorten, bloedarmoede, (chronische) ontstekingen, schildklier- lever of nierafwijkingen-afwijkingen ook leiden tot vermoeidheidsklachten. Let op! Naast bovengenoemde zijn er tevens nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot vermoeidheid, die niet met een bloedonderzoek kunnen worden onderzocht.

Bepalingen vermoeidheid uitgebreid


Het bloedonderzoek vermoeidheid uitgebreid bekijkt het functioneren van de lever, nieren, de schildklier, enkele essentiële vitamines en mineralen. Ook analyseert het de (suiker)stofwisseling en het groot bloedbeeld.

Bloedbeeld Calcium
CMV (IgG) CMV (IgM)
CRP EBNA
EBV (IgG) EBV (IgM)
eGFR Ferritine
Glucose HbA1c
IJzer IJzerverzadiging
Kreatinine Magnesium
TSH Urine screening
Vitamine B12 Vitamine B6
Vitamine D3 ɣ-GT
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie
Yourlabs is gestopt

Beste bezoeker,

Yourlabs is gestopt met het aanbieden van bloedonderzoek. De resultaten van je eerdere onderzoeken blijven tot 15 juli 2023 beschikbaar in jouw persoonlijke omgeving. We adviseren je voor die tijd je rapportage(s) te downloaden. Wil je inloggen om je resultaten of rapportage(s) te bekijken? Klik dan hier.

Je e-mail aan Yourlabs wordt niet meer in behandeling genomen. Bekijk onze pagina veelgestelde vragen voor meer informatie. Staat je vraag er niet tussen? Op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 kun je contact opnemen met Prescan via telefoonnummer 074 255 9 255.

Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Prescan.nl