Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving).

Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in de portal om alle resultaten te bekijken.

In de uitslag vindt u per aangevraagde laboratoriumbepaling (marker) een resultaat. Wat direct opvalt is de groen/rode balk in uw scherm. De balk is puur ter verduidelijking van de uitslagen. Deze balk geeft in groen het “gezonde” referentiekader aan en in rood (of oranje) afwijkingen van de optimale waarde. Het witte balletje dat u in de balk kan zien is de waarde die op het moment van bloedafname in uw bloed is vastgesteld.

Bepaling

De laboratoriumwaarde die is gemeten (marker).

Eenheid

De eenheid waarin de marker wordt gemeten (vaak millimol per milliliter bloed).

Referentiewaarden

Het kader waarin in Nederland een bepaalde waarde als “gezond” kan worden aangemerkt.

Resultaat

De uitslag van uw laboratoriumonderzoek op deze test.

Let op!

De Klinisch Chemicus (laboratorium arts) schrijft zijn advies bij uw testresultaten van het laboratoriumonderzoek, deze vindt u onderaan de testresultaten bij “Opmerkingen Klinisch Chemist”. Lees deze altijd goed door!

Mocht hier een advies van de Klinisch Chemicus staan om met uw resultaten naar de huisarts te gaan dan wordt u geadviseerd dit advies op te volgen!