Disclaimer

Alhoewel Yourlabs ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.

Yourlabs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. In geen enkel geval is Yourlabs aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Yourlabs niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Yourlabs kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging. Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bezoekers van de site kunnen er geen rechten aan ontlenen en deze is van informatieve aard. Bij klachten of twijfel dient de gebruiker altijd zijn arts te raadplegen. De cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid de uitslag op te volgen bij zijn of haar eigen (huis) arts. In geen geval kan Yourlabs aansprakelijk gesteld worden door het gebruik en de gevolgen van deze website.

Yourlabs gaat stoppen

Yourlabs is gestopt met het aanbieden van bloedonderzoek. Het is daarom vanaf nu niet meer mogelijk om een onderzoek te kopen. Heb je al een onderzoek bij Yourlabs gekocht, maar nog geen afspraak voor de bloedafname gemaakt? Maak dan voor 1 oktober 2022 een afspraak via de link die je eerder per e-mail hebt ontvangen.

Heb je een account waarin de resultaten van eerder bloedonderzoek staan, en wil je deze resultaten bewaren? Wij adviseren je dan de resultaten te downloaden en op te slaan in je eigen administratie.

Bekijk onze pagina veelgestelde vragen voor meer informatie.