Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Persoonsgegevens
Voor optimale dienstverlening maakt Yourlabs gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, en mogelijk additioneel overige contactgegevens. Yourlabs bewaart en verwerkt de door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u aangeleverde gegevens kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen worden de gegevens behandeld conform de privacy voorwaarden.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens
Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van Yourlabs gesitueerd in Nederland. Uw gegevens worden zo goed mogelijk verzorgd en beveiligd. Yourlabs neemt technische en organisatorische maatregelen om een goed beveiligingsniveau te garanderen. Yourlabs bewaart de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

Gegevensgebruik
Yourlabs gebruikt de algemene persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden, zonder uw toestemming
 • Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden
 • Geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt in (statistische) overzichten en (wetenschappelijke) publicaties. Monstermateriaal dat over is wordt door het laboratorium bewaard voor nabepaling binnen door laboratorium gezette (wettelijke) periode en daarna vernietigd.
 • Mogelijk maken van de inlogen in uw persoonlijke portal (Yourlabs mijnomgeving)
 • Mogelijk maken van online betaling voor bestelde Yourlabs producten en diensten
 • Verzenden van een afname set voor onderzoek naar het door u opgegeven adres
 • Laten uitvoeren van laboratoriumonderzoek zoals door u is besteld in een door Yourlabs gecontracteerd laboratorium
 • Leveren van informatie aan medisch specialisten en klinisch chemici ten behoeve van de beantwoording van uw vragen
 • Verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen
 • Het doen van marketing campagnes ten behoeve van Prescan en/of Yourlabs producten en diensten
 • Behandelen van geschillen

Cookie instellingen

Privacy voor anonieme testen
Omdat bij Yourlabs veel producten en of diensten anoniem kunnen worden afgenomen heeft Yourlabs daarvoor de volgende serie maatregelen getroffen:

a. Verzending van de afname set geschiedt in een blanco brievenbusdoos zonder vermelding van het type product.

b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het prikpunt. Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit wordt de Yourlabs klantcode meegezonden. De verpleegkundige die de afname doet, weet enkel welke buizen worden afgenomen en ziet niet de naam van de cliënt of welk onderzoek deze afneemt.

Uw rechten
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake zijn, kunt u Yourlabs verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Ook kan u zelf in de portal uw account te allen tijde verwijderen.

Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens voor marketing van andere producten en diensten van Yourlabs en/of Prescan, zal Yourlabs dit gebruik terstond staken.

Wijziging privacy voorwaarden
Deze privacy voorwaarden kunnen door Yourlabs worden gewijzigd. Op de website van Yourlabs staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.

Yourlabs is gestopt

Beste bezoeker,

Yourlabs is gestopt met het aanbieden van bloedonderzoek. De resultaten van je eerdere onderzoeken blijven tot 15 juli 2023 beschikbaar in jouw persoonlijke omgeving. We adviseren je voor die tijd je rapportage(s) te downloaden. Wil je inloggen om je resultaten of rapportage(s) te bekijken? Klik dan hier.

Je e-mail aan Yourlabs wordt niet meer in behandeling genomen. Bekijk onze pagina veelgestelde vragen voor meer informatie. Staat je vraag er niet tussen? Op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 kun je contact opnemen met Prescan via telefoonnummer 074 255 9 255.

Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Prescan.nl