• Inhoud
  • Uitgebreide informatie

De CBR alcoholtest laat het alcoholgebruik van een persoon zien van de afgelopen (drie) maanden. Dit bloedonderzoek heeft exact dezelfde inhoud als het officiële bloedonderzoek dat kan worden afgenomen bij het CBR. Deze test wordt regelmatig door justitie geadviseerd bij rij-ontzeggingen ten gevolge van rijden onder invloed.

Bloedonderzoek alcoholgebruik

Bij een alcoholtest wordt er gekeken naar een aantal bloedwaarden die laten zien in hoeverre het lichaam (overmatig en of langdurig) is blootgesteld aan alcohol in de afgelopen tijd (3 weken). Wanneer een persoon bijvoorbeeld een rij-ontzegging heeft gehad kan het CBR een nieuwe alcoholtest aanvragen om te controleren in hoeverre de betreffende persoon alcohol heeft gebruikt. Deze alcoholtest heeft exact dezelfde inhoud als de bloedtest van het CBR. Maar bij het CBR vindt naast het bloedonderzoek ook een vraaggesprek met een arts plaats.

CBR bloedonderzoek alcohol

Alcohol heeft verschillende negatieve invloeden op het lichaam. Alcohol kan zeker op lange termijn invloed hebben op verschillende organen, zoals de hersenen, maag, lever, de vaten en het hart. De bloedwaarden die bij een alcoholgebruik test gecontroleerd worden zijn:

  • ALAT
  • CDT
  • Gamma GT
  • MCV

Bloedonderzoek alcoholgebruik

ALAT

ALAT is een enzym dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof, bijvoorbeeld het afbreken van alcohol of medicijnen. ALAT is vooral in de lever aanwezig, maar komt ook in kleine hoeveelheden voor in spieren, de nieren en het hart. Als levercellen beschadigd worden, lekt ALAT vanuit de lever in het bloed, dit zorgt een stijging van de hoeveelheid ALAT in het bloed. Dit kan gebeuren vóórdat er klachten of symptomen zijn die kunnen wijzen op leverschade. ALAT testen worden in de medische wereld regelmatig aangevraagd voor mensen die een mogelijke besmetting met het hepatitis B of C virus hebben opgelopen, voor mensen die mogelijk teveel alcohol drinken, waarbij leverziekten in de familie voorkomen of leverziekten moeten worden uitgesloten en bij mensen die geneesmiddelen slikken die mogelijk levercellen kunnen beschadigen.

CDT

Het CDT is een eiwit dat in het lichaam ontstaat bij overmatig alcoholgebruik over een periode van een week of langer. Onder invloed van een afbraakproduct van alcohol ontstaat een afwijkende vorm van het ijzertransporteiwit transferrine met minder koolhydraat zijketens dan normaal: koolhydraat-deficiënt transferrine; het CDT.

CDT wordt weergegeven als percentage van de totale hoeveelheid transferrine. Vanaf het consumeren van een of twee glazen per dag neemt het percentage CDT toe naarmate er meer alcohol gedronken wordt. Bij stoppen met het drinken van alcohol daalt het CDT in de regel binnen twee tot drie weken naar een normale waarde, maar na langdurig alcoholgebruik kan deze normalisatie meer tijd in beslag nemen.

Gamma GT

Gamma GT is een enzym dat in de lever wordt gemaakt en helpt bij de omzetting en vertering van stoffen die via eten en drinken het lichaam binnenkomen. Normaal is de concentratie van Gamma GT in het bloed erg laag, maar bij overmatige belasting van de lever kan de hoeveelheid Gamma GT stijgen. Dit gebeurt als de lever in korte tijd veel stoffen krijgt aangevoerd om te verwerken, bijvoorbeeld bij (overmatig) gebruik van geneesmiddelen of alcohol. Ook wanneer de galwegen geblokkeerd zijn, bij galblaasproblemen, of ten gevolge van leverschade zal de Gamma GT stijgen. Het Gamma GT wordt gebruikt om te beoordelen of de lever zelf en de galwegen in de lever goed werken. Artsen gebruiken een Gamma GT test vaak om bij symptomen als geelzucht, misselijkheid, braken, gezwollen buik, buikpijn en vermoeidheid, mensen te onderzoeken op leverafwijkingen. Ook bij overmatig alcoholgebruik kan het Gamma GT verhoogd zijn. Bij ongeveer 75 % van de drinkers is de Gamma GT verhoogd. Door het Gamma GT te bepalen in combinatie met andere leverfunctietesten kunnen leverafwijkingen nader worden gespecificeerd.

MCV (Mean Corpuscular Volume)

MCV is een afkorting van “mean corpuscular volume”. De MCV geeft de gemiddelde grootte van de rode bloedcellen weer. De grootte van rode bloedcellen geeft informatie over de oorzaak van bijvoorbeeld bloedarmoede. Het MCV kan tevens verhoogd zijn na langdurig overmatig alcoholgebruik.

Gevolgen alcohol

De gevolgen van overmatig alcoholgebruik kunnen ingedeeld worden in twee onderwerpen, de korte- en lange termijngevolgen. Hieronder zijn enkel de lichamelijke gevolgen weergegeven, hiernaast kunnen ook tal van psychische en relationele gevolgen ontstaan.

Korte termijngevolgen

Kater

Een kater ontstaat vaak na een avond teveel drinken: hoofdpijn, misselijkheid, slapheid, bevend gevoel in hoofd en ledematen, slapeloosheid, duizeligheid en soms ook hartkloppingen.

Conditie

Alcohol heeft een negatieve invloed op de conditie en sportprestaties. Dit hangt samen met het feit dat alcohol de motoriek beïnvloedt.

Slechter geheugen

Het geheugen werkt na een avond drinken (tijdelijk) slechter dan normaal, zelfs als alle alcohol al uit het lichaam is verdwenen. Dit geldt met name voor het lange termijn geheugen.

Black-out

Een black-out wil zeggen dat iemand zich weinig tot niets meer weet te herinneren van de tijd dat hij onder invloed van alcohol verkeerde, terwijl hij wel bij bewustzijn was. Een black-out kan ontstaan na het drinken van acht glazen of meer in korte tijd (vanaf 1,5 promillage).

Bewusteloosheid

Eerst (3-4 promille) raken de zintuigen verdoofd en ontstaat verdoving en verwarring. Vanaf vier promille is er een grote kans op bewusteloosheid, vanaf vijf promille is er zelfs sprake van acuut levensgevaar.

Lange termijngevolgen

Op lange termijn hebben de organen die bij de opname en afbraak van alcohol betrokken zijn, de meeste negatieve gevolgen van de alcohol te dragen: de maag, lever, alvleesklier, hersenen en ook het hart.

Leververvetting

Door regelmatig drinken heeft de lever te weinig tijd om andere stoffen af te breken. Hierdoor wordt vet opgeslagen in plaats van afgebroken. De lever wordt geel en groot, soms wel drie keer het normale gewicht.

Leverontsteking (alcoholhepatitis)

Patiënten die lijden aan leverontsteking zijn ernstig ziek. Leverontsteking is een ernstige aandoening die dodelijk kan zijn. Tien tot dertig procent van de mensen overlijdt eraan. Als de patiënt het overleeft en doorgaat met drinken, ontstaat er een chronische ontsteking. Meer dan een derde van deze patiënten krijgt levercirrose.

Levercirrose

De werkende levercellen worden door de ontsteking (vaak t.g.v. alcoholgebruik) vernietigd en bindweefsel neemt de plaats in van de afgestorven cellen. De lever verliest zijn functionaliteit. Dit is zeer ernstig. Levercirrose is levensbedreigend, meestal niet te genezen en levert veel klachten op. De ziekte kan echter jarenlang bestaan zonder dat er klachten optreden.

Maagslijmvliesontsteking (gastritis)

Omdat alcohol een bijtende en giftige stof is, kan het drinken van veel alcohol het slijmvlies zodanig irriteren dat het ontstoken raakt. De volgende klachten kunnen ontstaan: brandend maagzuur, braken, buikpijn en maagbloedingen.

Alvleesklierontsteking (pancreatitis)

Alvleesklierontsteking is vaak het gevolg van alcoholisme, maar kan ook te maken hebben met andere factoren. Alvleesklierontsteking zorgt voor een hevige pijn, meestal in de bovenbuik of rug en ook voor gewichtsverlies.

Hersenenschade

Omdat alcohol direct op de hersenen inwerkt, is de kans op schade aan de hersenen bij overmatig alcoholgebruik zeer groot. Onderzoeken wijzen uit dat veel overmatige drinkers kleinere (gekrompen) hersenen hebben dan niet-drinkers. Gevolgen hiervan kunnen zijn: geheugenverlies, verminderde concentratie en meer moeite om aan nieuwe situaties te wennen. Een risicogroep wordt gevormd door jongeren die ieder weekend overmatig drinken (binge drinken).

Kanker

Bij overmatig alcoholgebruik is er een verhoogde kans op orale kankers zoals mondholte-, neusholte- en keelholtekanker. Daarnaast is er ook een verhoogde kans op maag-, alvleesklier-, (slok)darm en leverkanker. Bij vrouwen wordt de kans op borstkanker groter naarmate er meer alcohol wordt gedronken.

Hart- en vaatziekten

Grote hoeveelheden alcohol zijn slecht voor hart- en bloedvaten. Overmatig alcoholgebruik leidt tot een hoge bloeddruk, een vernauwing van de bloedvaten, hartritmestoornissen, hartspierzwakte en hersenbloedingen. Daardoor neemt de kans op hartinfarcten toe.

Delirium

Een delirium (vergiftiging met alcohol) kan voorkomen bij het drinken van grote hoeveelheden alcohol. Bij een delirium kunnen de volgende kenmerken optreden: bewustzijnsverlies, een verminderd besef van de omgeving, desoriëntatie en niet meer kunnen spreken.

De alcoholtests van de verkeerspolitie die worden gehouden in Nederland meten je alcoholpromillage in het bloed middels een ademtest.De alcoholtest van Yourlabs meet je alcohol gehalte in het bloed over een langere periode. De invloed van alcohol op je lever is te meten door verschillende enzymen in je bloed te meten zoals bijvoorbeeld je ALAT waarde.

De eerste resultaten van deze test worden binnen 24 uur verwacht, het complete resultaat kan zes werkdagen in beslag nemen.

Dit wordt gemeten

Het bloedonderzoek naar alcoholgebruik bestaat uit een onderzoek naar vier verschillende bloedwaarde. Dit zijn: ALAT en Gamma-GT, beide enzymen die vooral in de lever voorkomen en in de lever helpen stoffen in andere stoffen om te zetten. Het MCV, dat staat voor de gemiddelde grote van een rode bloedcel en het CDT, een eiwit dat in het lichaam kan ontstaan bij langdurig (overmatig) alcoholgebruik.

Bepalingen alcoholgebruik

Bloedonderzoek naar (langdurig) alcoholgebruik meet de volgende vier markers, die tezamen een weergave kunnen geven van (mogelijk) alcoholgebruik in de afgelopen periode.

ALAT CDT
Hemoglobine MCV
ɣ-GT
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie
Yourlabs is gestopt

Beste bezoeker,

Yourlabs is gestopt met het aanbieden van bloedonderzoek. De resultaten van je eerdere onderzoeken blijven tot 15 juli 2023 beschikbaar in jouw persoonlijke omgeving. We adviseren je voor die tijd je rapportage(s) te downloaden. Wil je inloggen om je resultaten of rapportage(s) te bekijken? Klik dan hier.

Je e-mail aan Yourlabs wordt niet meer in behandeling genomen. Bekijk onze pagina veelgestelde vragen voor meer informatie. Staat je vraag er niet tussen? Op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 kun je contact opnemen met Prescan via telefoonnummer 074 255 9 255.

Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Prescan.nl