Check-up Basis
Bestel veilig en anoniem
€64,00

Check-up Basis

€64,00
 • Inhoud
 • Uitgebreide informatie

Deze gezondheidscheck bevat testen voor verschillende stoffen in het bloed en kan het functioneren van delen van het lichaam in het bloed meten. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om zelf zijn bloedwaarde te meten, als hij of zij daar behoefte aan heeft.

Bloedonderzoek check-up basis 
Het menselijk lichaam is onderhevig aan allerlei verschillende factoren. Zowel externe als interne invloeden bepalen de gezondheid van ons lichaam. Externe factoren die het lichaam beïnvloeden zijn bijvoorbeeld micro-organismen die voor infecties zorgen, blessures die we oplopen ten gevolg van sporten of stoffen die het lichaam versterken of beschadigen. Ook in het lichaam zelf zijn er mechanismen die de gezondheid beïnvloeden. Zo speelt bijvoorbeeld ons afweersysteem een belangrijke rol evenals de capaciteit om bepaalde voedingsstoffen op te nemen.

Een groot deel van de invloed van al deze factoren op de gezondheid van de mens is te meten door middel van specifieke stoffen in het bloed. Door deze te meten en te vergelijken met de normaalwaarden die zijn opgesteld door een enorme groep mensen te bekijken kan bepaald worden of er op bepaalde punten afwijkingen aanwezig zijn. Afwijkingen van deze stoffen kunnen soms relevant zijn om een onderliggend probleem in het lichaam aan te duiden.

Gezondheidscheck basis 
Tevens zorgt een meting van de verschillende stoffen voor een beter inzicht in de huidige staat van het lichaam. Op deze manier is het mogelijk om uw levensstijl waar nodig aan te passen om het lichaam gezond te houden. Daarnaast kan inzicht in uw gezondheid ook leiden tot een verhoogd bewustzijn van uw gezondheid en daarmee ook motivatieverhogend werken.

Bloedonderzoek basis 
Dit onderzoek bevat een basis check-up van verschillende lichaamsfuncties. Gericht op de stofwisseling (suiker), vetzuurprofiel, nierfunctie, leverfunctie en mogelijke ontstekingen in het lichaam. Wilt u uw bloed laten testen op meer meer dan dit, kijkt u dan naar de Check-up uitgebreid.

HbA1c 
Een pure bepaling van suiker (glucose) in het bloed weergeeft alleen de actuele glucosewaarde op het moment van prikken. Om de lange termijn te monitoren wordt het HbA1c gemeten. Het betreft een meting van de rode bloedcellen, waar glucose aan blijft plakken. Doordat deze gedurende hun reis door het lichaam glucose tegenkomen en verzamelen, is aan de hand van de hoeveelheid glucose op de rode bloedcel te zien hoe de glucosespiegel over lange termijn is geweest.

Wanneer uw HbA1c verhoogd is gemeten terwijl u niet bekend bent met diabetes is het verstandig om een tweede meting te doen. Dit verhoogd de betrouwbaarheid van de test.

Cholesterol 
Het lichaam bevat verschillende soorten vetten, vetzuren en vetachtige stoffen. Een hiervan is cholesterol. Cholesterol is een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever. Een klein gedeelte komt in het lichaam via voeding. Het bloedonderzoek geeft aan hoe hoog het cholesterolgehalte is in millimol per liter bloed (mmol/l). Het cholesterolgehalte in het bloed kan nogal schommelen. Daarom is het raadzaam het cholesterolgehalte meerdere keren te onderzoeken. Bij een verhoogd cholesterol neemt het risico op hart- en vaatziekten toe.

Kreatinine 
Kreatinine is een afbraakproduct van de spieren dat in het bloed terechtkomt en uit het lichaam wordt gefilterd door de nieren. Het kan licht verhoogd raken wanneer iemand intensief sport en daardoor veel spiermassa heeft. In andere gevallen is het doorgaans een aanwijzing voor beschadiging van de nieren en is het van belang om dit uit te sluiten. Mensen met nierschade blijken uit onderzoek een hoger risico te hebben op hart- en vaatziekten.

eGFR 
Het eGFR is een geschatte maat van de nierfunctie van het lichaam, gebaseerd op het gemeten kreatininegehalte en uw leeftijd.

ALAT 
ALAT is een enzym dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof, zoals gebeurt bij het afbreken van alcohol of medicijnen. ALAT is vooral in de lever aanwezig, maar komt ook in kleine hoeveelheden voor in spieren, de nieren en het hart. Als levercellen beschadigd worden, lekt ALAT vanuit de lever in het bloed, dit zorgt een stijging van de hoeveelheid ALAT in het bloed. Dit kan gebeuren vóórdat er klachten of symptomen zijn die kunnen wijzen op leverschade. Voor schade aan de levercellen is ALAT de meest specifieke bepaling omdat ALAT voornamelijk in de lever aanwezig is. 

Bezinking 
De snelheid waarmee rode bloedcellen naar de bodem van een laboratoriumbuisje zakken is een maat voor de ontsteking in het lichaam. Doordat er bij ontsteking bepaalde eiwitten vrijkomen die gericht zijn tegen de ontsteking heeft het bloed een andere consistentie. Het gevolg hiervan is dat de rode bloedcellen sneller naar beneden zakken. Wanneer de bezinkingstijd dus verkort is, is dit een aanwijzing voor ontsteking. 

Bloedonderzoek check up

 • Glucose
 • HbA1c  
 • Cholesterol         
 • Kreatinine
 • eGFR                       
 • ALAT      
 • Bezinking             

Heb je een medische keuring of wil je eenvoudigweg een persoonlijke gezondheidscheck? Wilt u weten hoe het staat met uw suikerstofwisseling of cholesterolwaarde, beide zitten in dit basis Check-up bloedonderzoek. Ook bevat dit laboratoriumonderzoek enkele markers in het bloed die de leverfunctie en nierfunctie kunnen bepalen. Mocht u een uitgebreidere check-up met meer bepalingen willen dan kunt u kijken bij de Check-up uitgebreid.

Waarom deze test?
 • Snel inzicht in de gekozen bepalingen van je bloed
 • Belangrijke informatie over onder andere de werking van je organen
 • Een goede keuze wanneer je preventief inzicht wil krijgen in je gezondheid
Dit wordt gemeten

Dit bloedonderzoek bevat verschillende testen. De stofwisseling wordt bekeken aan de hand van een glucosebepaling en het HbA1c (cyclische glucose). Ook wordt het cholesterolgehalte bepaald. De kreatinine en eGFR worden bepaald om de nierfunctie te analyseren het enzym ALAT wordt gemeten in het kader van het functioneren van de lever en wordt de bezinkingssnelheid bepaalt die kan duiden op eventuele ontstekingen.

Bepalingen Check-up basis
Alle laboratoriumonderzoeken van het bloed worden uitgevoerd op veneus bloed (niet enkel een vingerprik) in een volledig Nederlands geaccrediteerd laboratorium, dit zorgt voor meer accurate resultaten.

Glucose HbA1c
Cholesterol Kreatinine
eGFR ALAT
Bezinking
Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie