Zonder verwijzing van een (huis)arts

Zonder verwijzing (huis)arts

De dienstverlening in de vorm van laboratoriumonderzoeken en andere diensten die Yourlabs aanbiedt dienen door de cliënt zelf te worden betaald. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om gebruik te kunnen maken van hedendaagse (medische) onderzoeken. Eén van de belangrijkste is bloedonderzoek. Yourlabs voorziet in de behoefte om inzicht in de gezondheid van uw bloed te krijgen wanneer u dat wenst.

In Nederland spreekt men van een (verplicht) eigen risico. voor 2018 staat dit bedrag op € 385,-. Dit betekent dat als een individu nog geen gebruik heeft gemaakt van Nederlandse zorg hij de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf dient te betalen, met als uitzondering de bezoeken aan de huisarts (eerstelijns). Bloedonderzoek valt hier niet onder. Dit betekent dat als u een bloedonderzoek in het reguliere circuit aanvraagt en u uw eigen risico nog niet verbruikt hebt, u dit bloedonderzoek ook zelf moet betalen. In Nederland wordt een preventief bloedonderzoek niet vergoed door de zorgverzekeraar in de basisverzekering. Dit kan wel worden gedaan bij een aanvullende polis.

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoed? Kijk dan op: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2018/bloedonderzoek-wel-niet-vergoed-door-je-zorgverzekeraar

Voor een bloedonderzoek bij de huisarts zijn vaak meerdere stappen nodig. Allereerst dient u een medische noodzaak te hebben waarop de huisarts instemt met bloedonderzoek. Vervolgens gaat u naar een bloedafnamepunt, u wacht vaak enkele dagen, dient (meermaals) te bellen voor de uitslag of moet terug naar de huisarts om de uitslagen te bespreken. De ervaring van dit gecompliceerde proces gaf ons het idee om Yourlabs op te richten. Een plek waar je online je bloedonderzoek boekt, zonder concessies op kwaliteit, je een prikpunt in de buurt bezoekt, waar binnen 24 uur de resultaten online in uw (beschermde) portal komen, met daarbij het advies van de klinisch chemicus van het laboratorium.

Uw uitslagen krijgt enkel u binnen, niet de huisarts, geen verzekeraars of uw werkgever. Yourlabs werkt samen met U-Diagnostics, een bekend huisartsenlaboratorium. Uw resultaten worden allen handmatig voorzien van commentaar. In de portal kunt u uw uitslagen downloaden en/of printen en hierna verwijderen. Yourlabs is een initiatief dat de ruimte biedt aan (gezonde) mensen om een preventief bloedonderzoek uit te voeren, of aan mensen die vastlopen in het reguliere circuit. Maar heeft u klachten, gaat u dan alstublieft naar uw huisarts.