Q-koorts
Bestel veilig en anoniem
€149,00

Q-koorts

€149,00
  • Inhoud
  • Uitgebreide informatie

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie; Coxiella Burnetii. Deze bacterie krijgen we van dieren, waarbij voornamelijk geiten en schapen deze ziekteverwekker verspreiden. Dit gaat doorgaans via de lucht en kan het gehele jaar voorkomen. In Brabant is tussen 2007 en 2011 een uitbraak van Q koorts geweest, er wordt geschat dat ongeveer 100.000 mensen besmet zijn geraakt.

Q-koorts

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie; Coxiella Burnetii. Deze bacterie krijgen we van dieren, waarbij voornamelijk geiten en schapen deze ziekteverwekker verspreiden. Dit gaat doorgaans via de lucht en kan het gehele jaar voorkomen. Wel is de kans in het voorjaar groter omdat er dan meer dieren bevallen. Bij een bevalling komt er een verhoogde hoeveelheid van deze bacterie vrij wanneer het dier besmet is met Q-koorts. De bacterie is niet overdraagbaar tussen mensen.

Waar komt Q koorts voor?

Q-koorts zien we vaker optreden in het zuiden van Nederland. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vee dat in deze regio voorkomt. Het aantal gevallen van Q koorts in Nederland is zeer variabel en heeft te maken met het ontstaan van uitbraken. In 2009 waren er in totaal 2354 meldingen van Q-koorts, terwijl het van 2013 tot en met 2018 niet boven de 30 gevallen uitkwam.

Q koorts symptomen

De helft van de mensen die besmet wordt met deze bacterie krijgt klachten, doorgaans zijn dit verschijnselen van griep. Bij een klein deel van de mensen worden de klachten heviger en kan de bacterie ook een ontsteking van de long of lever geven. Ongeveer een vierde van de mensen heeft na een jaar nog klachten van onder andere de spieren en gewrichten. Tevens kunnen er dan problemen met de concentratie optreden en is ook vermoeidheid een voorkomend probleem.

Voorkomen van Q koorts

Persoonlijke preventie tegen Q-koorts is helaas nauwelijks mogelijk omdat Q koorts via de lucht wordt overgedragen. Wel is het verstandig om bij een verminderde afweer, zwangerschap of hartklachten contact met geiten en schapen die voor melk gehouden worden te vermijden om het risico op besmetting te verlagen. Een vaccin bestaat niet voor mensen, deze is er wel voor dieren. Tevens publiceert de rijksoverheid een lijst van besmette boerderijen. Wanneer u niet in de buurt hoeft te zijn is het verstandig om hier zo’n 1 tot 5 kilometer vandaan te blijven. 

Bloedonderzoek Q koorts

Het bloedonderzoek naar Q koorts bekijkt of er antistoffen tegen de Q-koorts bacterie aanwezig zijn.

Symptomen van Q koorts komen bij ongeveer de helft van de mensen die besmet worden voor, doorgaans zijn dit verschijnselen van griep. Bij een klein deel van deze groep worden de klachten heviger en kan de bacterie een ontsteking van de longen of lever veroorzaken. Ongeveer 25% van de geïnfecteerde heeft na een jaar nog klachten van onder andere de spieren en gewrichten. Dan kunnen er ook concentratie en vermoeidheidsproblemen ontstaan.

Het testen op de aanwezigheid van Q-koorts is een ingewikkeld diagnostisch proces. De resultaten van deze test worden hierdoor na acht dagen verwacht.

Waarom deze test?
  • Uitsluiting of bevestiging van specifieke (nog niet onderzochte) ziektebeelden
  • Onderzocht en samengesteld door laboratorium artsen specifiek per ziektebeeld
  • De meeste uitslagen zijn binnen 24 uur bekend
Dit wordt gemeten

Q koorts wordt via de lucht overgedragen en slaat over van dieren op mensen. De grootste kans op besmetting is binnen een straal van 5 kilometer van een besmet veebedrijf, vaak geiten of schapenboeren. Heeft u vage klachten en twijfelt u of u Q koorts heeft dan kan dit bloedonderzoek uitsluitsel geven.

Bloedonderzoek Q koorts

Het bloedonderzoek naar Q koorts bekijkt of er antistoffen tegen de Q-koorts bacterie aanwezig zijn.

Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie