Duursport

€129,00
 • Inhoud
 • Uitgebreide informatie

Door middel van conditionele training kunnen de prestaties op duursport worden verbeterd. Het lichaam is hierbij in staat zich aan te passen aan een verhoogde trainingsactiviteit met een lange duur. Het lichaam van een duursporter verandert, de hartspier neemt toe in kracht, verzuring van duursporters treedt later op en de uitwisseling van zuurstof verbetert in het gehele lichaam.

Duursport

Langdurig sporten is een totaal andere uitdaging voor het lichaam dan kortdurende sportactiviteiten. Het lichaam reageert hier dan ook met andere mechanismen op.

Bij kortdurende sportactiviteiten maakt het lichaam vaak gebruik van anaerobe verbranding van energie, dit is verbranding zonder het gebruik van zuurstof. Het voordeel hiervan is dat er snel veel energie beschikbaar komt, ook als er niet voldoende zuurstof kan worden toegevoerd. Nadeel hiervan is echter dat er melkzuur wordt geproduceerd wat uiteindelijk tot vermoeidheid en kramp in de spier kan leiden. Anaerobe verbranding is dan ook geen probleem voor kortdurende sportactiviteiten, maar voor duursporters is dit ongunstig. Duursporters maken zoveel mogelijk gebruik van aerobe verbranding, waarbij de verbranding van energie altijd samen gaat met zuurstof. 

Door middel van conditionele training kunnen de prestaties op duursport worden verbeterd. Het lichaam is hierbij in staat zich aan te passen aan een verhoogde trainingsactiviteit met een lange duur. De volgende veranderingen treden op in het lichaam van een person die duursport beoefent:

 • De hartspier neemt toe in kracht waardoor het rondpompen van bloed wordt verbeterd. Hiermee neemt de hoeveelheid bloed die naar het lichaam gaat per minuut toe, waardoor er meer zuurstof wordt vervoerd en dus gebruikt kan worden in het lichaam. Dit is gunstig voor duursporters, omdat de hartspier de limiterende factor is bij aerobe verbranding van energie;
 • De omschakeling van aerobe naar anaerobe verbranding treedt later op bij duursporters. Dit betekent dat duursporters minder snel melkzuur produceren en daarmee minder vermoeidheid en kramp ervaren in de specifieke spieren;
 • De uitwisseling van zuurstof wordt verbeterd in elk deel van het lichaam. Zowel in de longen als op celniveau verbetert de opname en afgifte van zuurstof. 

Spiervezels en duursport

Naast trainen voor duursport is aanleg ook erg belangrijk. Het lichaam kent twee typen spiervezels, type 1 en type 2. Type 1 spiervezels worden rode of langzame spiervezels genoemd. Deze maken gebruiken van zuurstof en zijn in staat om bewegingen lang vol te houden. Dit is het type spiervezel dat gunstig is voor het beoefenen van duursporten zoals marathons lopen of wielrennen. Type 2 spiervezels worden ook wel witte of snelle spiervezels genoemd. Deze zijn erg snel in contractie en daarmee ideaal voor sprinters. Vermoeidheid in deze spieren treedt echter veel sneller op, mede omdat er minder zuurstof wordt gebruikt. Een 100 meter sprinter met veel witte spiervezels is dus in het voordeel.

Gevolgen duursport

Duursport wordt geassocieerd met een hoop positieve gevolgen. Overgewicht, diabetes type 2 en het risico op hart- en vaatziekten worden positief beïnvloed door duursport. Het is over het algemeen dan ook goed om duursport te beoefenen! Toch zijn er wel factoren waar bij het beoefenen van duursport rekening mee gehouden dient te worden. Het lichaam wordt namelijk blootgesteld aan een stevige uitdaging waar het mee om moet gaan. Dit heeft een aantal risico’s als gevolg:

 • Verlies van ijzer, dit ontstaat door een vergrote afgifte via zweet en urine. Wanneer het lichaam teveel ijzer verliest kan dit op termijn leiden tot een verminderde hoeveelheid rode bloedcellen en daarmee een verminderd transport van zuurstof. Het gevolg hiervan is dat u zich vermoeid kunt voelen en de prestaties op het gebied van duursport tegenvallen;
 • Kortdurende schade aan de nieren. Uit onderzoek bij marathonlopers blijkt dat na het lopen van de marathon 80% van de mensen acute schade heeft aan de nieren ten gevolg van deze excessieve inspanning. Of dit op lange termijn ook problemen geeft is niet duidelijk. De meeste marathonlopers hadden binnen 2 weken weer een normale nierfunctie.

Om de prestaties van zowel recreatief als professioneel sporten te verhogen is het belangrijk om de juiste voeding, trainingsintensiteit en rust te gebruiken. Het lichaam geeft een hoop signalen af die gebruikt kunnen worden als feedback op de instelling van deze factoren. Omdat elk lichaam uniek is en daarom andere eisen heeft kan aanvullend bloedonderzoek u nog meer inzicht geven in uw persoonlijke situatie en verbetermogelijkheden. Ook wanneer u klachten heeft tijdens het sporten of  als u het idee heeft dat de conditie niet snel genoeg vooruit gaat kan het verstandig zijn om bloedwaarden te meten. Deze waarden geven inzicht in uw prestatie en kunnen mogelijke problemen die uw prestatievermogen remmen aan het licht brengen.

Bloedonderzoek duursport

Het bloedonderzoek bekijkt het bloedbeeld, ijzerhuishouding, lever en nierfunctie en enkele hormonen die invloed hebben op de prestaties van de duursporter. In het bloedbeeld wordt o.a. gekeken naar de hematocrietwaarde in het bloed, de hoeveelheid rode bloedcellen (erytrocyten) en hemoglobinewaarde om daarmee de hoeveelheid zuurstof in het bloed te bepalen.

 • Bloedbeeld        
 • Ijzer       
 • Ferritine              
 • Kreatinine          
 • ASAT     
 • ALAT     
 • hs-CRP 
 • Testosteron
 • Testostoron vrij       
 • eGFR     
 • SHBG    
 • Ijzerverzadiging (berek.)                                 
 • Transferrine 

Duursport wordt geassocieerd met een aantal positieve gevolgen. Het risico op overgewicht, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten worden verminderd door het (regelmatig) beoefenen van duursport. Maar er zijn ook factoren om rekening mee te houden bij het beoefenen van duurport. Zoals het verlies van ijzer, door hoger vochtverlies via zweet en urine. Maar ook kortdurende nier schade ten gevolge van grote langdurige inspanningen kan optreden.

NB. Om een accurate testosteronmeting te doen wordt u geadviseerd een afspraak bij een prikpost te maken voor 10:00 uur in de morgen

Dit is een test die langer dan 24 uur kan duren voordat het eerste resultaat bekend is. De resultaten van deze test worden binnen 5 werkdagen verwacht.

Waarom deze test?
 • Snel duidelijk of je op de goede weg bent m.b.t. je trainingen
 • Effect monitoren bij gebruik van suppletie
 • Samengesteld door een sportarts voor de best combinatie bloedwaarden
Dit wordt gemeten

Omdat elk lichaam uniek is en daarom andere eisen heeft kan aanvullend bloedonderzoek u nog meer inzicht geven in uw persoonlijke situatie en verbetermogelijkheden. Ook wanneer u klachten heeft tijdens het sporten of als u het idee heeft dat de conditie niet snel genoeg vooruit gaat kan het verstandig zijn om bloedwaarden te meten. Bij duursporters kan het krijgen van meer inzicht in uw lichaam en het daarop acteren uw sportresultaten significant verbeteren.  

Bloedonderzoek overtraining

Dit bloedonderzoek voor duursporters bekijkt de zuurstof transporterende capaciteit van het lichaam, ijzerhuishouding, lever en nierfunctie, mogelijke ontstekingen en enkele hormonen die invloed hebben op de prestaties van de duursporter

Bloedbeeld Ijzer
Ferritine Kreatinine
ASAT ALAT
hs-CRP Testosteron
Testosteron vrij eGFR
SHBG Ijzerverzadiging (berek.)     
Transferrine
Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie