€59,00
  • Inhoud
  • Uitgebreide informatie

HIV of het Humaan immunodeficiëntie virus is een virus dat uiteindelijk het acquired immuno deficiency syndrome (aids) kan veroorzaken. Het virus is in staat om het afweersysteem van het lichaam aan te tasten, waardoor de afweer tegen ziekte afneemt. Pas wanneer er ten gevolge hiervan daadwerkelijk klachten ontstaan spreken we van aids. Er zijn twee vormen van HIV (Type I & II) op beide typen wordt in dit onderzoek getest.

HIV test

Humaan immunodeficiëntie virus (HIV) is een virus dat uiteindelijk het acquired immunodeficiency syndrome (aids) kan veroorzaken. Het virus is in staat om het afweersysteem van het lichaam aan te tasten, waardoor de afweer tegen ziekte afneemt. Pas wanneer er ten gevolg hiervan daadwerkelijk klachten ontstaan spreken we van aids.

HIV komt voor in twee vormen, type 1 en type 2. Type 2 komt relatief minder voor en is minder heftig in de snelheid waarmee het lichaam wordt aangetast. 

HIV is een seksueel overdraagbare aandoening, maar kan ook op andere manieren worden overgebracht. Onder andere via besmet bloed (denk aan hergebruik naalden) of via moeder op kind tijdens de zwangerschap, bij de geboorte of via de borstvoeding. In de gewone, dagelijkse omgang is er geen risico op besmetting met HIV.

HIV Symptomen 

Zoals eerder besproken treden er pas in een laat stadium klachten op. Wanneer er daadwerkelijk klachten ontstaan spreken we niet meer van HIV maar van aids.

Wel treedt bij een deel van de mensen die net met HIV besmet is een aantal klachten op. Dit zijn onder andere griepachtige verschijnselen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, koorts, keelpijn en opgezette klieren. Daarnaast krijgt ook een deel van de mensen huiduitslag.

De klachten die passen bij aids kunnen lang uitblijven. Dit kan een aantal maanden duren, maar in sommige gevallen ook zo’n 15 jaar. Klachten die ontstaan door aids zijn voornamelijk klachten die te maken hebben met infecties. Doordat het lichaam minder goed in staat is om de indringers buiten te houden zien we ontstekingen ontstaan in verschillende delen van het lichaam. Voornamelijk de longen en de huid zijn zeer gevoelig hiervoor.

HIV voorkomen

Omdat HIV overdraagbaar is via seksuele omgang, bloed en van moeder op kind is het een ziekte die voorkomen kan worden. Veilig seksueel contact is een belangrijke manier om HIV te voorkomen. Hergebruik van naalden dient te worden voorkomen en bij prikincidenten is het belangrijk om direct onderzoek te doen. Overdracht van moeder op kind kan worden voorkomen door de moeder tijdens de zwangerschap HIV medicatie te geven.

Wanneer er toch onveilig contact heeft plaatsgevonden is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Wanneer er binnen 2 tot uiterlijk 72 uur wordt gestart met een medicijnkuur is de kans op HIV infectie kleiner.

Diagnostiek

HIV wordt aangetoond door middel van bloedonderzoek. Over het algemeen is dit waarneembaar 3 maanden na de besmetting. Wanneer er direct na mogelijke besmetting getest wordt en er geen hiv wordt gevonden, dient er na 3 maanden opnieuw getest te worden.

Bloedonderzoek HIV

  • HIV type 1
  • HIV type 2
  • P24  

Symptomen van HIV zijn niet altijd aanwezig. Bij een deel van de mensen die net met HIV besmet is treden een aantal klachten op. Dit zijn onder andere griepachtige verschijnselen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, koorts, keelpijn en opgezette klieren. Daarnaast krijgt ook een deel van de mensen huiduitslag. De klachten die passen bij aids kunnen lang uitblijven. Dit kan een aantal maanden duren, maar in sommige gevallen ook wel tot vijftien jaar.

Waarom deze test?
  • Duidelijkheid over jouw situatie na (bijvoorbeeld) onbeschermd geslachtsgemeenschap
  • Belangrijke informatie voor jou en je (nieuwe) partner
  • Mogelijkheid om snel én anoniem te testen
Dit wordt gemeten

HIV wordt aangetoond door middel van bloedonderzoek. Over het algemeen is een infectie pas waarneembaar drie maanden nadat de besmetting heeft plaatsgevonden. Wanneer er direct na mogelijke besmetting getest wordt en er geen hiv wordt gevonden, dient er na 3 maanden opnieuw getest te worden.

Bij de bloedafname is ook voor de verpleegkundige die het bloed afneemt niet bekend voor welke bloedtest u komt. U kunt ten allen tijde anoniem blijven door enkel uw Yourlabs code uit de ontvangen bevestigingsmail te laten zien.

Bepalingen bloedonderzoek HIV

HIV type 1 HIV type 2
P24
Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie