Terug naar overzicht
Organen

Bloedonderzoek schildklier

De schildklier is een vlindervormige klier in de halsstreek met een belangrijke functie in het lichaam. De schildklier is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de stofwisseling en de groei van het lichaam. De schildklier geeft schildklierhormonen af die deze processen in het lichaam beïnvloeden.

Afwijkingen van de schildklier kunnen ruwweg ingedeeld worden in twee verschillende groepen. Enerzijds kunnen aandoeningen leiden tot een traag werkende schildklier, anderzijds kan er ook een te snel werkende schildklier ontstaan. Een te traag werkende schildklier kan leiden tot vermoeidheid, gewichtstoename, vochtophopingen, kortademigheid, een opgeblazen gevoel en verstopping van de ontlasting. Een te snel werkende schildklier kan leiden tot hartkloppingen, gewichtsverlies, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, snelle polsslag, zweten, zenuwachtig en gejaagdheid en diarree of vaker ontlasting.

Waarom Yourlabs?
 • Bloedonderzoek zonder doorverwijzing
 • Boek je afspraak anoniem online
 • Helpdesk voor vragen
 • Doorgaans binnen 24 uur al de eerste resultaten online
 • Uitslag in begrijpelijke taal
 • Onderzoek door Nederlands laboratorium
 • NEN EN 15224:2012 en CCKL geaccrediteerd
 • Inhoud
 • Hoe werkt het?
 • Uitslag en nazorg
 • Meer informatie

Afwijkingen aan de schildklier worden allereerst aangetoond middels het testen van het bloed. Hierbij wordt er gekeken naar verschillende schildklierhormonen en hormonen die de schildklier stimuleren tot het produceren van hormonen. Thryoid stimulating hormone (TSH) is een hormoon dat wordt afgegeven in de hersenen die de schildklier aanstuurt om schildklierhormoon af te geven. FT4 is het vrije schildklierhormoon (T4) in het bloed.

Wilt u naast het schildklierhormoon en het TSH een uitgebreid bloedbeeld van de schildklier laten bepalen kijkt u dan naar het schildklier uitgebreid pakket.

Bepalingen schildklierwaarden basis

 • TSH
 • FT4

1.     Maak een keuze uit onze testen

Yourlabs biedt 70 verschillende laboratoriumonderzoeken aan. U selecteert online de test die  wenst. Mocht u niet weten welke test u exact nodig heeft, dan kunt u gebruik maken door te zoeken per thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld hart en vaatziekten, vitaminen en mineralen, check-ups maar ook gerichte ziektes zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme.

2.     Maak een afspraak bij een prikpost in de buurt

Binnen Nederland heeft Yourlabs veertig (strategische) prikposten. Nadat u online uw laboratoriumonderzoek heeft gekozen ontvangt u direct twee e-mails. Eén met de bevestiging en één met een link, als u op de link klikt komt u in de portal waar u een locatie en tijdstip voor de bloedafname kan kiezen.

3.     Laat (anoniem) uw bloed afnemen

U gaat naar de prikpost en laat hier (digitaal) of geprint de e-mail van Yourlabs zien met daarin uw code. De verpleegkundige herkent de code en weet daarmee welke bloedbuizen er moeten worden afgenomen. De verpleegkundige kan uw (persoonlijke) gegevens niet inzien en weet niet welk bloedonderzoek u afneemt, enkel welke bloedbuizen moeten worden afgenomen.

4.     Binnen 24 uur uw laboratoriumuitslagen online

Nadat uw bloed is afgenomen arriveert dit dezelfde dag nog op ons laboratorium voor analyse. Zodra de uitslag bekend is voorziet de Klinisch Chemicus deze van commentaar. U ontvangt een bericht in uw e-mail wanneer de eerste resultaten bekend zijn en wanneer alle resultaten bekend zijn. De uitslagen kunt u online inzien in uw portal. De uitslagen van (bijna) alle laboratoriumonderzoeken zijn binnen 24 uur bekend.

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving).

Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in de portal om alle resultaten te bekijken.

In de uitslag vindt u per aangevraagde laboratoriumbepaling (marker) een resultaat. Wat direct opvalt is de groen/rode balk in uw scherm. De balk is puur ter verduidelijking van de uitslagen. Deze balk geeft in groen het “gezonde” referentiekader aan en in rood (of oranje) afwijkingen van de optimale waarde. Het witte balletje dat u in de balk kan zien is de waarde die op het moment van bloedafname in uw bloed is vastgesteld.

 • Bepaling
  De laboratoriumwaarde die is gemeten (marker).
 • Eenheid
  De eenheid waarin de marker wordt gemeten (vaak millimol per milliliter bloed).
 • Referentiewaarden
  Het kader waarin in Nederland een bepaalde waarde als “gezond” kan worden aangemerkt.
 • Resultaat
  De uitslag van uw laboratoriumonderzoek op deze test.

Let op! 
De Klinisch Chemicus (laboratorium arts) schrijft zijn advies bij uw testresultaten van het laboratoriumonderzoek, deze vindt u onderaan de testresultaten bij “Opmerkingen Klinisch Chemist”. Lees deze altijd goed door! 

Mocht hier een advies van de Klinisch Chemicus staan om met uw resultaten naar de huisarts te gaan dan wordt u geadviseerd dit advies op te volgen!

Schildklier

Afwijkingen van de schildklier kunnen ruwweg ingedeeld worden in twee verschillende groepen. Enerzijds kunnen aandoeningen leiden tot een traag werkende schildklier, anderzijds kan er ook een te snel werkende schildklier ontstaan. Naast over- of onderstimulatie vanuit de hersenen zijn er ook verschillende schildklieraandoeningen die kunnen leiden tot afwijkingen van de schildklierwaarden. In 95% van de gevallen gaat het dan om een afwijking in de schildklier zelf.

Schildklierproblemen

Er zijn verschillende risicofactoren voor schildklieraandoeningen bekend. De belangrijkste zijn: 

 • Geslacht (vrouw)
 • Auto-immuun aandoeningen in de familie of bij u zelf
 • Gebruik van bepaalde medicatie
 • Overgewicht
 • Oudere leeftijd
 • Jodiuminname
 • Stress
 • Roken

Schildklieraandoeningen die leiden tot een te traag werkende schildklier gaan gepaard met een tekort aan schildklierhormoon in het lichaam. Dit leidt vervolgens tot een vertraagde stofwisseling in het lichaam. Bij een te snel werkende schildklier is er sprake van een teveel aan schildklierhormoon dat wordt afgegeven, waardoor de stofwisseling in het lichaam juist versneld.

Dit bloedonderzoek bekijkt de basiswaarden van de schildklier. Mocht u de voorkeur geven aan een uitgebreid bloedonderzoek naar het functioneren van de schildklier, dan kunt u dit pakket vinden bij Schildklier Uitgebreid.

Schildklier klachten 

Een schildklier kan te traag of te snel werken, dit heeft te maken met de verschillende schildklierhormonen. Beide kunnen andere klachten geven. Hieronder is kort uiteengezet wat veelvoorkomende klachten bij een trage en een snelle schildklierwerking zijn.

Trage schildklier

Een te traag werkende schildklier kan leiden tot verschillende klachten die passen bij een vertraagde stofwisseling. Hieronder vallen vermoeidheid, gewichtstoename, vochtophopingen, kortademigheid, een opgeblazen gevoel en verstopping van de ontlasting.

Snelle schildklier

Een te snel werkende schildklier kan leiden tot klachten die horen bij een versnelde stofwisseling. Hieronder vallen hartkloppingen, gewichtsverlies, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, snelle polsslag, zweten, zenuwachtig en gejaagdheid en diarree of vaker ontlasting. 

Belangrijk om te vermelden is dat deze klachten per persoon verschillend zijn en vaak niet allemaal tegelijk voor komen.

Preventie van schildklierproblemen

Qua preventie is er op het gebied van de schildklier weinig te doen, de meeste schildklierafwijkingen ontstaan door een specifieke aandoening. Inname van voldoende jodium is van belang. Dit is tegenwoordig in Nederland toegevoegd aan bakkerszout, waardoor bijna iedere Nederlander dit voldoende binnenkrijgt. Alleen mensen die weinig of geen brood eten of zelf hun brood bakken met keukenzout kunnen soms een tekort krijgen.

Daarnaast werken nicotine en tabaksrook de jodiumopname tegen en remmen daarmee de aanmaak van hormonen af. Langdurige stress kan leiden tot activatie van het immuunsysteem en daarmee aantasting van de schildklier.

Wanneer er sprake is van een afwijking in uw schildklierwaarden en gebruik van medicatie die hier mogelijk bijwerkingen op heeft, is het belangrijk om dit met uw behandelend arts te bespreken.

Schildklier test

Afwijkingen aan de schildklier worden allereerst aangetoond middels het testen van het bloed. Hierbij wordt er gekeken naar verschillende schildklierhormonen en hormonen die de schildklier stimuleren tot het produceren van hormonen. Op basis van deze test kan er vaak aangegeven worden of er bij u sprake is van een te traag of te snel werkende schildklier. Op basis van deze uitslag wordt er vervolgonderzoek toegepast of gestart met een specifieke behandeling.

Schildklierwaarden

 • TSH        
 • FT4

Bloedonderzoek schildklier

Bij het basis bloedonderzoek naar de schildklier worden twee schildklierhormonen gemeten, het TSH dat staat voor Thyroid Stimulating Hormone en het FT4, dat het vrije schildklierhormoon in het bloed is.

TSH

Thryoid stimulating hormone (TSH) is een hormoon dat wordt afgegeven in de hersenen die de schildklier aanstuurt om schildklierhormoon af te geven. Het is dus een voorloper die bepaalt hoeveel schildklierhormoon er wordt afgegeven, afhankelijk van de concentratie die het lichaam in het bloed meet. Wanneer er weinig schildklierhormoon in het bloed is, is er dus meer TSH nodig om de schildklier aan het werk te zetten. Andersom geldt dat wanneer er veel schildklierhormoon in het bloed is, er weinig tot geen TSH nodig is om de schildklier niet nog meer te laten produceren. Hiermee kan TSH gebruikt wordt als een aanwijzing voor een te snel of te traag werkende schildklier. Een meting met alleen TSH is niet voldoende om daadwerkelijk vast te stellen of er sprake is van een te traag of te snel werkende schildklier, omdat het schildklierhormoon zelf wel binnen de norm kan vallen. We spreken dan van een subklinische afwijking aan de schildklier. Dit betekent dat de metingen licht afwijkend zijn, maar dat het nog niet in klachten waarneembaar is.

FT4

FT4 is het vrije schildklierhormoon (T4) in het bloed. Dit is het schildklierhormoon dat daadwerkelijk invloed uitoefent op de cellen van het lichaam. Deze vormt samen met het TSH een goede indicatie voor de toestand van de schildklier.

 

Yourlabs by Prescan
Yourlabs

Yourlabs is een initiatief van Prescan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op hedendaagse medische onderzoeken. Eén van de belangrijkste is bloedonderzoek. Yourlabs voorziet in de behoefte om inzicht in je gezondheid te krijgen wanneer jij dat wenst.

Uit liefde voor het leven
"Wie van het leven houdt, wil grip op zijn gezondheid. Bloedonderzoek geeft inzicht in je gezondheid. Daarom introduceert Prescan nu Yourlabs: snel en anoniem bloedonderzoek, zonder doorverwijzing"
Eddy van Heel - oprichter Prescan