Vermoeidheid basis
Bestel veilig en anoniem
€169,00

Vermoeidheid basis

€169,00
 • Inhoud
 • Uitgebreide informatie

Vermoeidheid, oververmoeidheid of chronische vermoeidheid kan tal van onderliggende oorzaken hebben. Dit kan leiden tot klachten van (extreme) moeheid tot een burn-out, lusteloosheid en duizeligheid. Dit bloedonderzoek analyseert de stofwisseling van ijzer en suiker in het lichaam. Maar meet ook enkele essentiële vitamines en mineralen die, wanneer afwijkend, kunnen leiden tot vermoeidheid.

Vermoeidheid

Er zijn verschillende oorzaken voor vermoeidheid, onder andere slaap speelt een belangrijke rol. Sommige mensen voelen pijn en vermoeidheid echter heftiger dan anderen doordat de hersenen dit anders registreren. Hierdoor kan ook het gevoel van stevige vermoeidheid ontstaan. We spreken officieel van chronische vermoeidheid wanneer iemand langer dan 6 maanden vermoeidheidsklachten heeft.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere factoren die een rol kunnen spelen. Dit zijn echter zeer gerichte onderzoeken in het bloed. Deze testen vallen niet binnen het basisonderzoek vermoeidheid maar worden wel meegenomen bij het uitgebreide vermoeidheidsonderzoek.  Dit omvat bijvoorbeeld infecties met het cytomegalovirus of het Epstein-Barr virus (Ziekte van Pfeiffer).

Chronische vermoeidheid

Naast vermoeidheid komt chronische vermoeidheid ook met andere klachten, vaak zijn deze het resultaat van de chronische vermoeidheid. Geheugenproblemen of concentratieproblemen zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast zien we ook keelpijn, gevoelige lymfeklieren in de hals en oksels en kan spierpijn en pijn in de gewrichten optreden. Hoofdpijn en niet uitgerust zijn na het slapen komt ook voor. Ook een tekort aan vitamine D is geassocieerd met vermoeidheid.

Oververmoeidheid voorkomen

Chronische vermoeidheid voorkomen is zeer moeilijk, omdat de oorzaken erg uiteen lopen. Wanneer slaapproblemen ten grondslag liggen aan de vermoeidheid is het wellicht verstandig bepaalde gewoontes te veranderen. Hieronder staan algemene tips voor een goede nachtrust:

 • Sporten en bewegen overdag of vroeg in de avond helpt om uw lichaam vermoeid te krijgen, hierdoor slaapt u makkelijker in;
 • Neem 2 tot 3 uur  voor het slapen geen vast voedsel meer;
 • Gebruik ’s avonds geen cafeïnehoudende middelen;
 • Maak geen gebruik van alcohol om in te slapen;
 • Probeer een uur voor het slapengaan te ontspannen door bijvoorbeeld een korte wandeling te maken of een warm bad te nemen;
 • Vermijd licht van een beeldscherm een uur voor het slapen gaan;
 • Probeer een vast slaapritme aan te houden. Zorg hierbij dat u overdag niet slaapt, dutjes verminderen de kwaliteit van de nachtrust.

Naast deze tips is het van belang om bij een specifieke oorzaak van uw vermoeidheid een arts te raadplegen.

Oververmoeidheid vaststellen

Voor het vaststellen van chronische vermoeidheid zijn specifieke criteria vastgelegd. Veel belangrijker is echter om de oorzaak van de chronische vermoeidheid te achterhalen. Hierbij is zowel het slaappatroon van belang als eventuele lichamelijke oorzaken. Middels een slaapdagboek worden de gewoontes met betrekking tot slapen, de gedachten en de tijd die het kost om in te slapen geregistreerd. Daarnaast wordt ook het gebruik van cafeïne, alcohol en nicotine meegenomen. Op basis hiervan kan een persoonlijk advies worden gegeven.

Bloedonderzoek kan daarnaast in sommige gevallen de onderliggende oorzaak van de vermoeidheid achterhalen. Hierbij wordt er gekeken naar specifieke veroorzakers van infecties en naar de vitamine D spiegel in het bloed.

Bloedonderzoek vermoeidheid

Bent u oververmoeid maar vraagt u zich af of hier een lichamelijke oorzaak aan ten grondslag ligt? Het bloedonderzoek voor vermoeidheid kijkt naar de suikerhuishouding, ontstekingen, vitaminen en mineralen maar ook naar de ijzergehaltes in het bloed.

 • HbA1c 
 • Bloedbeeld        
 • CRP       
 • ɣ-GT      
 • Ferritine              
 • Magnesium        
 • TSH        
 • Vitamine B12   
 • Vitamine D         
 • Urine screening
 • Calcium               
 • Glucose                
 • Ijzer       
 • Ijzerverzadiging

HbA1c

Een langdurig verhoogde glucosewaarde in het bloed kan leiden tot vermoeidheid doordat het glucose niet goed meer wordt opgenomen in de cellen van het lichaam. Dit ontstaat doordat het lichaam gewend is geraakt aan de hogere glucosewaarden waardoor de gevoeligheid voor insuline afneemt.

Een pure bepaling van suiker (glucose) in het bloed geeft alleen de actuele glucosewaarde weer op het moment van prikken. Om de lange termijn te monitoren wordt het HbA1c gemeten. Het betreft een meting van de rode bloedcellen, waar glucose aan blijft plakken. Doordat deze gedurende hun reis door het lichaam glucose tegenkomen en verzamelen, is aan de hand van de hoeveelheid glucose op de rode bloedcel te zien hoe de glucosespiegel over lange termijn is geweest.

Hematologie

Het hematologische onderzoek betreft een onderzoek naar de verschillende cellen in het bloed. Dit omvat zowel de rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). Voornamelijk de rode bloedcellen zijn interessant wanneer er getest wordt op vermoeidheid, in verband met een mogelijke bloedarmoede. De rode bloedcellen kunnen op verschillende onderdelen getest worden. Zo wordt er gekeken naar het aantal rode bloedcellen, de grootte van rode bloedcellen en wordt het zuurstofdragende deel (hemoglobine) in kaart gebracht.

Bij een tekort aan het aantal rode bloedcellen of het hemoglobine is er een verdenking op bloedarmoede. Wanneer er ook nog klachten bijkomen van bloedarmoede, is het belangrijk om met uw behandelaar de oorzaak te achterhalen. Het volume van de rode bloedcellen (MCV) kan hierbij helpen, vandaar dat deze ook direct getest wordt.

Ook een verhoging van witte bloedcellen kan een oorzaak van vermoeidheid zijn. Een verhoogde waarde van de leukocyten wijst doorgaans in de richting van een ontsteking.  

CRP

C-Reactive Protein is een eiwit dat het lichaam vrijmaakt wanneer er een ontsteking in het lichaam ontstaat. Dit eiwit wordt vervolgens gebruikt om schadelijke en lichaamsvreemde stoffen te neutraliseren. Het is daarmee een marker voor ontsteking, dit kan bijdragen aan vermoeidheid.

Uit onderzoek blijkt dat het CRP te gebruiken is als een indicator voor het risico op hart- en vaatziekten. Chronische ontstekingen die nauwelijks bemerkt worden in het lichaam spelen een rol bij het beschadigen van de wanden van de bloedvaten. Het afweersysteem van het lichaam gaat dan een reactie aan met cholesterol waardoor er plakvorming ontstaat in de vaatwand. Dit geeft uiteindelijk een risico op vernauwing van de bloedvaten en daarmee een risico op hart- en vaatziekten.

Gamma-GT

Gamma-glutamyl transpeptidase (gamma-GT) is een enzym dat aanwezig is in levercellen en cellen van de galwegen. Daarnaast is het ook aanwezig in de nieren, alvleesklier, milt, het hart en het brein. Bij beschadiging van de levercellen kan deze waarde verhoogd worden. Wanneer de lever is aangedaan kan dit leiden tot vermoeidheid.

Ferritine

Het transporteiwit van ijzer is ferritine. Ferritine is een indirecte maat voor de hoeveelheid opgeslagen ijzer in het lichaam. Een tekort aan ijzer in het lichaam kan een oorzaak zijn van bloedarmoede en daarmee bijdragen aan vermoeidheid.

Magnesium

Dit is een mineraal dat voornamelijk van belang is voor de spieren en de botten in het lichaam. Daarnaast zorgt het voor een goede geleiding van zenuwimpulsen in de spieren. Klachten die kunnen ontstaan bij een tekort aan magnesium zijn onder andere vermoeidheid, spierkrampen en in extreme gevallen hartritmestoornissen.

TSH

Thryoid stimulating hormone (TSH) is een hormoon dat wordt afgegeven door de hersenen. Het stuurt de schildklier aan om schildklierhormoon af te geven. Het is dus een voorloper die bepaalt hoeveel schildklierhormoon er wordt afgegeven, afhankelijk van de concentratie die het lichaam in het bloed meet. Wanneer er weinig schildklierhormoon in het bloed is, is er dus meer TSH nodig om de schildklier aan het werk te zetten. Andersom geldt dat wanneer er veel schildklierhormoon in het bloed is, er weinig tot geen TSH nodig is om de schildklier niet nog meer te laten produceren. Hiermee kan TSH gebruikt wordt als een aanwijzing voor een te snel of te traag werkende schildklier.

Een meting met alleen TSH is niet voldoende om daadwerkelijk vast te stellen of er sprake is van een te traag of te snel werkende schildklier, omdat het schildklierhormoon zelf wel binnen de norm kan vallen. We spreken dan van een subklinische afwijking aan de schildklier. Dit betekent dat de metingen licht afwijkend zijn, maar dat het nog niet in klachten waarneembaar is.

Bij een te traag werkende schildklier is de stofwisseling in het hele lichaam verlaagd. Dit kan gepaard gaan met klachten van vermoeidheid.

Vitamine B12

Cobalamine (vitamine B12) is van belang voor de aanmaak van rode bloedcellen. Wanneer er te weinig vitamine B12 in het lichaam aanwezig is, kan dit leiden tot een tekort aan rode bloedcellen. Als compensatie gaat het lichaam de rode bloedcellen groter maken. Het lichaam is in staat om vitamine B12 goed op te slaan en heeft dus een tijdelijke voorraad. Wanneer dit echter is uitgeput kunnen er problemen ontstaan, waardoor er vermoeidheid op kan treden.

Vitamine D (25-Hydroxy-Cholecalciferol)

Het lichaam heeft vitamine D nodig voor de opname van calcium. Door voldoende calcium op te nemen zorgt het voor behoudt van stevige botten en tanden. Daarnaast is vitamine D ook van belang voor het behoud van de spierfunctie.

25-Hydroxy-Cholecalciferol is de scheikundige naam van de vitamine D vorm die het meest aanwezig is in het bloed. Deze vorm wordt gemeten om de vitamine D spiegel te bepalen en te evalueren of er sprake is van een tekort. Steeds meer onderzoeken tonen een relatie tussen een vitamine D tekort en vermoeidheid aan.

Oorzaken van vermoeidheid kunnen op veel verschillende vlakken liggen, er kan daadwerkelijk iets mis zijn met het lichaam, maar ook slecht slapen, voeding of stress kunnen oorzaken zijn. Ook zijn enkele virussen bekend die kunnen leiden tot vermoeidheidsklachten, o.a. het cytomegalovirus en het Epstein Barr virus staan hierom bekend. Gericht onderzoek naar deze virussen zit niet in het vermoeidheid basis bloedonderzoek, wel in het vermoeidheid uitgebreid bloedonderzoek.

De eerste resultaten van deze test worden binnen 24 uur verwacht, het complete resultaat kan twee werkdagen in beslag nemen.

Waarom deze test?
 • De oorzaak van de meeste klachten is veelal uit het bloed te bepalen is
 • We kijken naar alle bepalingen die een rol spelen bij de klachten en niet 1 specifieke bepaling
 • Er een arts is met wie u een consult kan aanvragen naar aanleiding van klachten en de bloeduitslagen
Dit wordt gemeten

Dit laboratoriumonderzoek kan worden ingezet bij vermoeidheidsklachten waarvan de onderliggende oorzaak niet bekend is. Eén van de mogelijkheden is afwijkingen in het lichaam die te meten zijn in het bloed. Magnesiumtekorten, ijzertekorten, bloedarmoede, vitamine D tekorten, (chronische) ontstekingen, schildklier- en/of lever-afwijkingen kunnen allen leiden tot vermoeidheidsklachten. Echter hiernaast zijn er tevens nog tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot vermoeidheid, die niet met een bloedonderzoek kunnen worden onderzocht.

Bepalingen vermoeidheid basis

Het bloedonderzoek vermoeidheid basis bekijkt het functioneren van de lever, de schildklier en enkele essentiële vitamines en mineralen. Ook analyseert het de (suiker)stofwisseling en het bloedbeeld.

Glucose Nuchter HbA1c
Bloedbeeld met diff CRP
ɣ-GT       Ijzer
Ijzerverzadiging Ferritine
Magnesium Calcium gecorr. (berek)
Albumine TSH
Vitamine B12 Vitamine D3
Urine screening                
Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie