Overgewicht
Bestel veilig en anoniem
€99,00

Overgewicht

€99,00
 • Inhoud
 • Uitgebreide informatie

Wat is overgewicht? Om overgewicht vast te stellen wordt de lengte, gewicht en buikomvang gemeten. Daarnaast wordt ook het BMI bepaald middels een BMI berekening. Bij een BMI van 25 tot 30 kg/m2 spreken we van overgewicht. Boven de 30 kg/m2 spreken we van obesitas (stevig overgewicht).

Overgewicht

Een verhoogde inname van energie leidt zo tot overgewicht, maar tegenovergesteld geldt ook dat een verminderd gebruik van energie tot overgewicht kan leiden. Het belangrijkste is dat deze twee zaken in balans dienen te zijn. Veel hoog energetisch voedsel- of drankgebruik kan de inname verhogen, terwijl weinig bewegen het gebruik van energie kan verminderen. Bij een te traag werkende schildklier is de stofwisseling van het lichaam verlaagd en daardoor ook het gebruik van energie. Ook dit kan leiden tot overgewicht.

Overgewicht kan leiden tot verschillende problemen in het lichaam. Extreem overgewicht zorgt voor een verhoogde belasting van onder andere de knieën en heupen. Daarnaast geeft overgewicht ook een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes doordat de vet- en suikerhuishouding verstoort raakt. Wanneer het LDL verhoogd aanwezig is, kan dit neerslaan in de wanden van de vaten. Dit leidt vervolgens tot plakvorming (atherosclerose), waardoor de diameter van het bloedvat vernauwd. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid bloed door een kleinere doorgang moet. Wanneer deze vernauwing toeneemt, kunnen er hart- en vaatziekten ontstaan.

Een ander verhoogd risico bij overgewicht is het risico op galstenen.

Symptomen van overgewicht

Overgewicht is doorgaans direct waarneembaar bij het bekijken van de omvang van een persoon. Daarnaast is het BMI een belangrijke indicator voor overgewicht. Symptomen van de gevolgen zoals hart- en vaatziekten, komen echter vaak niet tot uiting totdat er plotseling een incident optreedt. Dit komt omdat een verminderde dichtheid van de bloedvaten in het begin niet waarneembaar is voor het lichaam. Pas wanneer een bloedvat (bijna) volledig dichtzit, ontstaan er klachten. Deze klachten zijn afhankelijk van de locatie van het bloedvat.

Preventie van overgewicht

Vanuit een preventief oogpunt is het van belang om je te richten op gewichtsreductie en de toename van lichamelijke activiteit.

 Zoals in de meeste richtlijn is aangegeven betreft het elke dag minimaal een half uur bewegen, bijvoorbeeld door te tuinieren, wandelen of te fietsen. Zwemmen is een goede optie om in beweging te blijven wanneer het lichaam door pijn niet goed in staat is om te lopen of fietsen. Daarnaast is het verstandig om beweging in te passen in het dagelijkse leven. Neem de trap in plaats van de lift en probeer de auto te laten staan voor kleine stukken.

Qua energie inname is de voeding van belang. Hierbij is het voornamelijk van belang om gevarieerd te eten en zo min mogelijk te snoepen. Daarnaast is het gebruik van veel groente en volkorenproducten aan te raden en belangrijk om op te passen met zout. Stoppen met roken is altijd aan te raden omdat roken net als overgewicht het risico op hart- en vaatziekten verhoogd.

Heb ik overgewicht?

Om overgewicht vast te stellen meet de arts lengte, gewicht en buikomvang. Daarnaast wordt ook het BMI bepaald middels een BMI calculator. Bij een BMI van 25 tot 30 kg/m2 spreken we van overgewicht. Boven de 30 kg/m2 spreken we van obesitas (stevig overgewicht).

Overgewicht verminderen

Hoe overgewicht te verminderen is, is afhankelijk van de oorzaak van het overgewicht. Wanneer dit wordt veroorzaakt door een bepaalde afwijking, zoals een afwijking in de schildklier, is het belangrijk om hier eerst aandacht aan te schenken.

Daarnaast is het van belang om de energie inname te verminderen en het gebruik van energie te verhogen. Hierbij horen de eerder beschreven tips van gezonde en gevarieerde voeding met de bewegingsnorm van 30 minuten per dag. Voor het voedingspatroon kan een diëtist helpen om een persoonlijke benadering te verwezenlijken.

Tevens helpt het om bewust te zijn van de voordelen van gewichtsvermindering en nadelen van overgewicht:

 • Gewichtsverlies van 5 tot 10% geeft een aanzienlijke gezondheidswinst, onder andere 50% minder kans op diabetes, verbetering van de vethuishouding en een bloeddrukdaling;
 • Obesitas geeft ongeveer zes jaar verlies van de levensverwachting. Wanneer het al vanaf jonge leeftijd aanwezig is, zal de levensverwachting nog verder verkorten.

Bloedonderzoek bij overgewicht

Het bloedonderzoek naar overgewicht bekijkt de glucose (suiker) spiegels, het lipidenprofiel (vet) en de schildklierfunctie. Bij enkele mensen in de wereld is het overgewicht niet het gevolg van overmatige energie inname, maar kan een onderliggend schildklierprobleem de oorzaak zijn van het overmatig gewicht.

 • Glucose                
 • HbA1C
 • Totaal cholesterol           
 • HDL       
 • LDL        
 • Triglyceriden    
 • Cholesterol Risico Index               
 • TSH        
 • FT4        

Overgewicht heeft te maken met de inname en het verbruik van energie. Een verhoogde inname van energie leidt zo tot overgewicht, maar ook een verminderd gebruik van energie kan tot overgewicht leiden. Is de balans verstoord in de richting van teveel inname of te weinig verbruik dan kan overgewicht ontstaan. Met als gevolg een verhoogd risico op vele ziekten waaronder hart en vaatziekten.

Waarom deze test?
 • Bij een familiaire belasting is het belangrijk om regelmatig (preventief) je bloed te controleren
 • Belangrijke informatie over de status van je bloedvaten
 • Direct inzicht in de werking van veel van je organen
Dit wordt gemeten

Dit laboratoriumonderzoek bevat verschillende bloedwaarde die te maken hebben met overgewicht. Er wordt gekeken naar de suikerhuishouding, dat iets kan zeggen over risico’s op diabetes (suikerziekte). Maar ook wordt er gekeken naar de cholesterolhuishouding (vetprofiel van het bloed) en de schildklier. Er zijn mensen bekend die te maken hebben met een afwijkende schildklierfunctie (TSH & FT4) en ten gevolge daarvan een afwijkende stofwisseling (en mogelijk overgewicht) hebben.

Bepalingen Overgewicht bloedonderzoek

Onderstaande laboratoriumtesten van het bloed hebben te maken met overgewicht, dan wel directe of indirecte gevolgen daarvan. Dit kan van belang zijn om te analyseren of er in het bloed meetbare gevolgen van overgewicht zijn of dat er lichamelijke afwijkingen ten grondslag liggen aan het overgewicht. Hierbij moet genoemd worden dat in de regel het verstoren van de energie inname en verbruik balans de reden is van overgewicht.

Glucose (nuchter) HBa1c
Totaal cholesterol HDL cholesterol
LDL cholesterol Triglyceriden
Cholesterol Risico Index TSH
FT4
Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie