Metabool syndroom
Bestel veilig en anoniem
€99,00

Metabool syndroom

€99,00
 • Inhoud
 • Uitgebreide informatie

Het metabool syndroom is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende specifieke factoren die een verhoogd risico geven op hart- en vaatziekten. Deze factoren zijn: een verhoogde suiker in het bloed, veranderde vethuishouding in het bloed, hoge bloedruk en ophoping van vet rondom de buik

Metabool Syndroom

Het metabool syndroom is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende specifieke factoren die een risico geven op hart- en vaatziekten. Deze factoren zijn:

 • Verhoogde suiker in het bloed
 • Veranderde vethuishouding in het bloed
 • Hoge bloedruk
 • Ophoping van vet rondom de buik

Het ontstaan van het metabool syndroom is nog niet helemaal duidelijk, maar insulineresistentie speelt hierin een belangrijke rol. Doordat het lichaam op een gegeven moment verzadigd is met koolhydraten (deze worden opgeslagen in de lever) en de toevoer blijft komen, kunnen de triglyceriden in het bloed verhoogd raken. Dit leidt vervolgens tot een stapeling van het abdominale vet, waarbij ook te weinig lichamelijke beweging dit proces versnelt. Overgewicht en lichamelijke inactiviteit zijn doorgaans de oorzaak van het metabole syndroom.

Het metabool syndroom geeft een verhoogd risico op cardiovasculaire problemen en een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. De cardiovasculaire problematiek ontstaat doordat de vethuishouding in het bloed verstoord is. Wanneer het LDL verhoogd aanwezig is, kan dit neerslaan in de wanden van de vaten. Dit leidt vervolgens tot plakvorming (atherosclerose), waardoor de diameter van het bloedvat vernauwd. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid bloed door een kleinere doorgang moet. Wanneer deze vernauwing toeneemt kunnen er hart- en vaatziekten ontstaan.

Symptomen metabool syndroom

De factoren die hierboven genoemd worden, zijn ook direct de symptomen die waarneembaar zijn bij het metabool syndroom. Symptomen van de gevolgen, hart- en vaatziekten, komen echter vaak niet tot uiting totdat er plotseling een incident optreedt. Dit komt omdat een verminderde dichtheid van de bloedvaten in het begin niet waarneembaar is voor het lichaam. Pas wanneer een bloedvat (bijna) volledig dichtzit ontstaan er klachten. Deze klachten zijn afhankelijk van de locatie van het bloedvat.

Voorkomen van het metabool syndroom

Vanuit een preventief oogpunt is het van belang om u te richten op gewichtsreductie en toename van lichamelijke activiteit.

 Zoals in de meeste richtlijnen is aangegeven, betreft het elke dag minimaal een half uur bewegen, bijvoorbeeld door te tuinieren, wandelen of te fietsen. Zwemmen is een goede optie om in beweging te blijven wanneer het lichaam door pijn niet goed in staat is om te lopen of fietsen. Daarnaast is het verstandig om beweging in te passen in het dagelijkse leven. Neem de trap in plaats van de lift en probeer de auto te laten staan voor kleine stukken.

Qua voeding is het voornamelijk van belang om gevarieerd te eten en zo min mogelijk te snoepen. Daarnaast is het gebruik van veel groente en volkorenproducten aan te raden en belangrijk om op te passen met zout. Stoppen met roken is altijd aan te raden omdat roken net als het metabool syndroom het risico op hart- en vaatziekten verhoogd.

Daarnaast is gewichtsreductie een belangrijk middel om het risico op hart- en vaatziekten in te perken.

Kenmerken metabool syndroom

Het metabool syndroom wordt vastgesteld op basis van bepaalde klinische kenmerken. Hiervoor zijn de volgende criteria vastgesteld:

 • Buikomtrek groter dan 102 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen
 • Triglyceriden ≥ 1.7 mmol/l
 • HDL cholesterol lager dan 1.04 mmol/L voor mannen en 1.30 mmol/L voor vrouwen
 • Bloeddruk ≥130/≥85 mm Hg
 • Nuchtere glucosewaarde ≥6.1 mmol/L

Wanneer er 3 of meer van deze criteria aanwezig zijn spreken we van een metabool syndroom.

Metabool syndroom behandelen

Bij het hebben van het metabool syndroom wordt grotendeels ingezet op leefstijlinterventies. Hierbij gaat het voornamelijk om gewichtsverlies, door te letten op voeding en voldoende lichaamsbeweging, vaak onder toezicht van een (medisch) professional. Door het verbeteren van de verschillende componenten van het metabool syndroom zal ook het cardiovasculaire risicoprofiel verbeteren. Wanneer alleen leefstijlinterventie niet voldoende is. kan een arts beslissen tot het zetten van andere stappen zoals het inzetten van medicatie.

Bloedonderzoek metabool syndroom:

 • Glucose Nuchter
 • HbA1c 
 • Ferritine
 • ϒGT      
 • ASAT     
 • ALAT     
 • hsCRP  
 • Cholesterol        
 • HDL cholesterol               
 • LDL cholesterol                
 • Triglyceriden    
 • Cholesterol Risico Index               

Overgewicht en lichamelijke inactiviteit zijn doorgaans de belangrijkste oorzaak van het metabole syndroom. De volgende parameters bevatten criteria voor het vaststellen van het metabool syndroom, bij aanwezigheid van drie of meer parameters wordt er gesproken over het metabool syndroom.

 • Buikomtrek groter dan 102 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen
 • Triglyceriden ≥ 1.7 mmol/l
 • HDL cholesterol lager dan 1.04 mmol/L voor mannen en 1.30 mmol/L voor vrouwen
 • Bloeddruk ≥130/≥85 mm Hg
 • Nuchtere glucosewaarde ≥6.1 mmol/L

Waarom deze test?
 • Bij een familiaire belasting is het belangrijk om regelmatig (preventief) je bloed te controleren
 • Belangrijke informatie over de status van je bloedvaten
 • Direct inzicht in de werking van veel van je organen
Dit wordt gemeten

Dit laboratoriumonderzoek bevat verschillende bloedwaarde die te maken hebben met het metabool syndroom. Zo worden de verschillende bloedvetten gemeten, de suikerhuishouding maar ook het functioneren van de lever. Dit omdat o.a. de lever verantwoordelijk is voor de aanmaak van cholesterol in het lichaam. Ook wordt het hsCRP gemeten dat een ontstekingswaarde is.

Bepalingen metabool syndroom

Onderstaande laboratoriumtesten van het bloed en de urine geven inzicht in de suikerstofwisseling in het lichaam.

Glucose (nuchter) HBa1c
Ferritine ϒGT
ASAT ALAT
hsCRP Cholesterol
HDL cholesterol LDL cholesterol
Triglyceriden Cholesterol Risico Index
Recenties
Uitslag & nazorg

Zodra uw eerste resultaten bekend zijn ontvangt u een eerste e-mail dat er resultaten bekend zijn geworden in uw portal (beveiligde omgeving). Zodra alle resultaten bekend zijn en de toelichting van de Klinisch Chemicus (laboratorium arts) van het laboratorium geüpload zijn ontvangt u een tweede e-mail, met daarin de boodschap dat alle resultaten bekend zijn. U kan vervolgens inloggen in het portal om alle resultaten te bekijken.

Meer informatie